Knjiga v6

Programski paket Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo) je sestavljen iz 8 področij, ki pokrivajo vse vidike poslovanja samostojnega podjetnika. Pripravili smo 5 različnih variant paketa, ki omogočajo, da izberete in plačate samo tiste programe, ki jih potrebujete.

 

PLAN - PRICE

Description

Description

Osnovna varianta

Za samostojne podjetnike brez zaposlenih,  s svojim programom za fakturiranje in potrebo

po celovitem finančnem knjigovodstvu.


Knjiga prihodkov in odhodkov


DDV evidence 


Osnovna sredstva


Potni nalogi


Plačilni nalogi

Razširjena varianta

Za samostojne podjetnike,

ki vodijo celovito knjigovodstvo,

obračunavajo plače zaposlenim, ne vodijo pa materialnega knjigovodstva.


Knjiga prihodkov in odhodkov


DDV evidence


Osnovna sredstva


Plače in prispevki


Fakturiranje


Potni nalogi


Plačilni nalogi

Popolna varianta

Vsebuje vsa področja/programe.

Namenjena je tistim podjetnikom, ki vodijo celovito knjigovodstvo, obračunavajo plače zaposlenim in vodijo materialno knjigovodstvo.

Varianta Plače

Obračun plač in ostalih vrst dohodkov, prejemkov REK-2 z vsemi izpisi, izvozi za Furs, Ajpes in elektronsko banko.


Plače in prispevki


Plačilni nalogi


Potni nalogi


Materialna varianta

Za podjetnike in podjetja, ki potrebujejo materialno knjigovodstvo, finančni del pa jim vodi zunanje računovodstvo.


Material in zaloge


Fakturiranje


Potni nalogi


WordPress Pricing Table Plugin