DDV evidence

DDVEvidence-VnosVKnjigoPrejetihRačunov-Screenshot

Področje DDV evidence je namenjeno vnosu podatkov v knjigi prejetih in izdanih računov. Vpis podatkov poteka avtomatsko iz Glavne knjige oz. Knjige prihodkov in odhodkov, pri tem pa je mogoče pregledati in po potrebi popraviti podatke pred samim vpisom.

Področje DDV evidence sestavljata 2 programa:

  • Knjiga prejetih računov.
  • Knjiga izdanih računov.

Glavne zmožnosti v obeh programih so:

  • Vnos podatkov direktno iz temeljnice iz glavne knjige oziroma knjige prihodkov in odhodkov (enkratni vnos!).
  • Možnost obračuna DDV po plačani realizaciji.
  • Možnost vnosa podatkov za obračun DDV v sistemu EU OSS (prodaja na daljavo fizičnim osebam v EU) z obračunom DDV v sistemu EU OSS.
  • Obračun DDV za poljubno obdobje. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku.
  • Tiskanje Priloge A k obrazcu DDV-O pri obračunu DDV po plačani realizaciji.
  • Rekapitulacijsko poročilo. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku. Izvoz v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
  • Poročilo o dobavah po 76. a členu. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku. Izvoz v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
  • Tiskanje evidenc za poljubno obdobje. Izvoz knjige prejetih in knjige izdanih računov v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe DURS.