Material in zaloge

Materia in zaloge-vnos nabav in porab-screenshot

Materialno knjigovodstvo je del poslovanja vsakega podjetnika in podjetja, ki se ukvarja s servisno ali proizvodno dejavnostjo. Področje Material in zaloge nudi preprosto uporaben vnos nabav in porab, pregled zalog in porabe zalog po različnih filtrih itd.

Glavne zmožnosti področja Material in zaloge so:

  • Enostavno vnašanje nakupov in porab materiala, polizdelkov in izdelkov v materialno knjigo z možnostjo vnosa v tuji valuti. Mogoč je programski prenos prodanih artiklov iz področja Fakturiranje.
  • Enostavno oblikovanje normativov porabe materiala za določen izdelek (v primeru proizvodnje standardnih izdelkov).
  • Pregled nakupov in porab na karticah z možnostjo filtriranja in tiskanja različnih izpisov.
  • Obračun prometa na določeni ali vseh karticah. Možnost pregleda podatkov v neevrski valuti.
  • Pregled stanja zalog materiala na kateri koli datum v poslovnem letu.
  • Možnost izdelave in tiskanja inventurne liste z avtomatskim knjiženjem odmikov v materialno knjigo.
  • Tiskanje izdajnice, prevzemnega lista in cenika.
  • Vrednotenje zalog po zadnji nabavni ali povprečni nabavni ceni.
  • Obračun in izvoz za potrebe Intrastat.