Fakturiranje

Fakturiranje - vnos računov-screenshot

Področje Fakturiranje reši vse naloge v zvezi z izdajanjem računov, predračunov, dobavnic, naročilnic, avansnih računov, bremepisov in dobropisov. Po potrebi lahko račune davčno potrdite, jih izvozite v svojo elektronsko banko kot eRačun ali pošljete kupcu po elektronski pošti kot PDF prilogo.

Glavne zmožnosti področja Fakturiranje so:

 • Enostavna izdelava računa, predračuna, dobavnice, dobropisa itd.
 • Možnost prenosa podatkov iz poljubnega, že napisanega dokumenta (tudi iz prejšnjih poslovnih let).
 • Povezava s šifrantoma poslovnih partnerjev in kartic (materiala, polizdelkov, izdelkov).
 • Možnost nominiranja izdanega dokumenta v tuji valuti.
 • Povezava z delovnimi nalogi in možnost uvoza podatkov iz njih.
 • Vnos, pregled in tiskanje delovnih nalogov.
 • Možnost programskega knjiženja izdanih dokumentov v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6), DDV evidence in materialno knjigovodstvo.
 • Obračun zamudnih obresti po posameznih poslovnih partnerjih z možnostjo tiskanja izpisa.
 • Oblikovanje in tiskanje opominov za neplačane dokumente.
 • Poljubno oblikovanje glave izdanega dokumenta. Možnost uporabe glave, oblikovane v drugem programu. Možnosti izpisa izdanega dokumenta v tujem jeziku.
 • Davčno potrjevanje gotovinskih računov.
 • Izvoz računov v eRačun.