Glavna knjiga

GlavnaKnjiga-VnosTemeljnice

Glavna knjiga je srce paketa Knjiga v7 (dvostavno knjigovodstvo). Vanjo se programsko knjižijo podatki iz večine ostalih evidenc, v njej pa uporabnik najde vse podatke, ki prikazujejo sliko poslovanja podjetja. Glavne opcije v področju so:

  • Knjiženje vseh vrst dokumentov in temeljnic z direktnim vpisom v DDV evidence (enkratni vnos). Uporaba tipičnih temeljnic za ekspresno knjiženje.
  • Pregled podatkov na razne načine, z možnostjo kompleksnega filtriranja po več ključih. Izvoz podatkov iz glavne knjige v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe Furs.
  • Tiskanje različnih izpisov, dnevnika knjiženja, kontnih kartic itd.
  • Povsem svobodno oblikovanje kontnega plana za vsakega zavezanca posebej. Že vgrajeni vzorčni kontni plani za samostojne podjetnike, pravne osebe in društva, ki jih zlahka razširite in prilagodite.
  • Iskanje in izpis odprtih/zaprtih postavk s tiskanjem preglednice, obrazcev IOP, opominov, avtomatsko knjiženje stotinskih izravnav obračun zamudnih obresti na zaprtih postavkah s tiskanjem izpisov.
  • Bruto bilanca z možnostjo izpisa in izvoza v Excel.
  • Programski obračun tečajnih razlik in direktno knjiženje v glavno knjigo.
  • Zaključno knjiženje: zapiranje razredov 4 in 7, prenos na razred 8 , ugotovitev poslovnega izida in izdelava zaključne (otvoritvene)temeljnice.
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov za poljubno obdobje od 01.01. naprej.
  • Blagajniški prejemki in izdatki, tiskanje le-teh in tiskanje blagajniškega dnevnika. Direktno knjiženje v glavno knjigo preko predloge za knjiženje.