Prihodki in odhodki

KnjigaPrihodkovInOdhodkov-Vnos-Screenshot

Knjiga prihodkov in odhodkov (glavni del področja Prihodki in odhodki) je srce paketa Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo). Vanjo se programsko knjižijo podatki iz večine ostalih evidenc, v njej pa uporabnik najde vse podatke, ki prikazujejo sliko poslovanja podjetja. Področje sestavljajo 3 programi:

  • Knjiga prihodkov in odhodkov.
  • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti.
  • Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom.

Glavne opcije v programu Knjiga prihodkov in odhodkov so:

  • Knjiženje vseh vrst dokumentov in temeljnic z direktnim vpisom v DDV evidence (enkratni vnos!). Možnost avtomatskega vpisa plačil v evidenco pretokov.
  • Pregled podatkov na razne načine, z možnostjo kompleksnega filtriranja po več ključih.
  • Možnost pregleda stanja terjatev in obveznosti na poljubni datum v poslovnem letu.
  • Obračun bilance po postavkah v knjigi prihodkov in odhodkov.
  • Izdelava in tiskanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida (varianti Furs in Ajpes).
  • Tiskanje evidenc.