Novice

Verzija 15.10.2022

Izplačilne liste, Tiskanje: možnost zaščite odpiranja PDF datotek z izplačilnimi l…

Verzija 16.09.2022

Izplačilne liste, Oblikovanje UPN-ov: možnost vpisa TRR tujih bank v UPN-e za izplač…

Verzija 11.04.2022

Popravek napake pri zapisu splošne olajšave v analitične podatke….

Verzija 25.03.2022

Šifranti in lestvica za dohodnino posodobljeni po noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)….

Verzija 08.03.2022

Fakturiranje: možnost izpisa QR kode za plačilo pri neplačanem, negotovinskem, davč…

Verzija 04.02.2022

Popravek pri izpisu seštevka plačanih prispevkov v breme delodajalca, vseh obveznosti…