Novice

Verzija 18.06.2020

Popravek napake pri kreiranju analitičnih podatkov M01-M10 (datumi)….

Verzija 16.06.2020

Plače in prispevki Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vo…

Verzija 12.06.2020

Prilagoditev izplačilne liste z vrsto dohodka 1001 zahtevam ZIUOOPE….

Verzija 18.05.2020

Popravek pri knjiženju izplačilnih list v glavno knjigo in knjigo prihodkov in odhodk…

Verzija 14.05.2020

Popravek pri izvozu REK-1 za vrsti dohodka 1002 in 1004, ko znesek čakanja na delo ne …

Verzija 05.05.2020

Možnost izpisa podatkov o številu letnega, koriščenega in preostalega dopusta na iz…