Novice

Verzija 24.05.2021

Novosti v področjih Rezervna kopija podatkov in Glavna knjiga….

Verzija 30.03.2021

Možnost izvoza datoteke NF-SubvMP v CSV formatu (Izjava za povračilo dela minimalne p…

Verzija 25.01.2021

Možnost izvoza bilanc/izkazov za 2020 in izdelave bilanc/izkazov za 2021….

Verzija 19.01.2021

Pravilen zajem prispevkov za PIZ v kontrolne podatke za dohodnino glede na pomladno opr…

Verzija 11.01.2021

Krizni dodatek za 12/2020 se ne všteva v obrazec 1-ZAP/M….

Verzija 05.01.2021

Oblikovanje in izvoz REK-1: vpis podatka 0000 v polje A051 analitičnih podatkov pri iz…