Novice

Verzija 13.09.2023

Izplačilne liste, Vnos: dopolnitev z možnostmi vnosa posebnih vrst izplačil po ZOPNN…

Verzija 16.08.2023

Plače in prispevki. Manjši popravki in dopolnitve….

Verzija 31.03.2023

Izplačilne liste, Vnos: vse ure in zneski pod Drugo-opis v razdelku Bruto plača se za…

Verzija 14.03.2023

V REK-O vgrajene postavke A054a in A054z, omogočen ločen izvoz obrazca REK-O glede na…

Verzija 21.02.2023

Možnost naknadnega vnosa datuma izplačila. Manjši popravki/dopolnitve pri oblikovanj…

Verzija 07.02.2023

Obračun vrst dohodkov 2501-2519 je vključen v sklop dohodkov Drugi dohodki (18. člen…