Plače in prispevki

Plače in prispevki-vnos izplačilne liste-screenshot

Plače in prispevki so celovito področje, ki zajema večino časovno obsežnega dela, povezanega s plačami zaposlenih, prispevkov za samostojne podjetnike in obrazci REK-2 ter vsemi povezanimi izpisi, izvozi in knjiženji.

Glavne zmožnosti področja so:

 • Enostaven obračun plač, božičnice, nagrade za delovno uspešnost, regresa in drugih vrst dohodkov za neomejeno število zaposlenih.
  • Tiskanje različnih izpisov:
  • Izplačilne liste za zaposlene.
  • Rekapitulacija plač.
  • Obrazca 1-ZAP/M in ZAP-STRU/L.
  • Obrazec ZAP-SP/4L.
  • Obrazec 3 (izplačilo regresa za letni dopust).
  • Obrazec M-4.
 • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-1 v eDavke.
 • Oblikovanje in tiskanje zahtevkov ZZZS za refundacijo.
 • Obračun davčnih odtegljajev na obrazcih REK-2. Tiskanje posameznih in kumulativnih obrazcev na tiskalniku.
 • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-2 v eDavke.
 • Obračun in tiskanje podatkov za dohodnino.
 • Samostojni vnos podatkov o povprečni, minimalni plači in prispevnih stopnjah z možnostjo avtomatskega prenosa s spletne strani.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika oziroma obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače s tiskanjem obrazca in izvozom v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
 • Avtomatsko oblikovanje plačilnih nalogov za nakazila davkov in prispevkov ter neto plač zaposlenih z oblikovanjem datotek, primernih za uvoz v programe za elektronsko bančništvo (tiskanje in izvoz plačilnih nalogov se izvede v področju Plačilni nalogi).
 • Knjiženje prispevkov za socialno varnost zavezanca, plač zaposlenih in davka na izplačane plače ter izplačil na obrazcu REK-2 v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma v knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6).