Osnovna sredstva

Osnovna sredstva - vnos v register osnovnih sredstev-screenshot

Področje Osnovna sredstva odlikuje enostaven vnos osnovnih sredstev v register, hiter obračun amortizacije z možnostjo tiskanja obračuna in popisa OS ter možnostjo programskega knjiženja mesečne amortizacije v Glavno knjigo.

Glavne zmožnosti v tem področju so:

  • Enostaven vnos osnovnih sredstvih v register.
  • Enostaven obračun amortizacije, tudi med letom.
  • Prikaz mesečne in letne amortizacije za posamezno in vsa osnovna sredstva.
  • Izpis Obračuna amortizacije, Popisa osnovnih sredstev, amortizacije za določeni mesec.
  • Knjiženje nabave oziroma aktivacije in amortizacije osnovnih sredstev v glavno knjigo (samo Knjiga v7).
  • Avtomatski prenos novih vrednosti v naslednje poslovno leto.