Potni nalogi

Potni nalogi-vnos potnega naloga-screenshot

Potni nalogi so zelo enostavno uporaben program za pisanje, tiskanje in knjiženje potnih nalogov za zaposlene in samostojnega podjetnika.

Glavne zmožnosti, ki jih nudi, so:

  • Enostaven vnos podatkov v potni nalog (nalog in račun).
  • Vgrajena šifranta relacij, ki ga oblikujete sami, in zneskov kilometrine.
  • Možnost direktnega knjiženja potnih nalogov v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6).
  • Tiskanje potnih nalogov na A4 papir.
  • Tiskanje preglednice potnih nalogov za določeno obdobje in/ali določenega zaposlenega.