Plačilni nalogi

Plačilni nalogi - vnos UPN-screenshot

Področje Plačilni nalogi je primarno namenjeno kot cilj oblikovanja nalogov za  izplačilo plač in REK-2 (oboje kreirano v področju Plače in prispevki), plačilne naloge pa lahko vnašate tudi posamično.

Glavne zmožnosti, ki jih ponuja, so:

  • Enostavno oblikovanje in tiskanje plačilnih nalogov na obrazcih UPN (na inkjet in laserskih tiskalnikih).
  • Možnost avtomatskega oblikovanja mesečnih plačilnih nalogov.
  • Možnost vnosa plačilnih nalogov iz področij Glavna knjiga (Knjiga v7), DDV evidence in Prihodki in odhodki (Knjiga v6).
  • Možnost izvoza plačilnega naloga v XML datoteko v formatu Iso Sepa, primerno za uvoz v programe za elektronsko bančništvo