Verzija 30.03.2021

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Pregled: možnost izvoza datoteke NF-SubvMP v CSV formatu (Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije).