Verzija 25.01.2021

Glavna knjiga, Knjiga prihodkov in odhodkov

  • Tiskanje in izvoz bilanc/izkazov: možnost izdelave izvozne XML datoteke in izvoza na Ajpes za leto 2020. Vgrajene bilance/izkazi za 2021.