Verzija 24.05.2021

Rezervna kopija podatkov

  • Upravljanje avtomatskih rezervnih kopij: možnost sproščanja prostora na delovnem disku z upravljanjem (brisanjem) avtomatskih rezervnih kopij.

Glavna knjiga

  • Pred shrambo podatkov se pojavi opozorilo, če se datum nastanka poslovnega dogodka nahaja v drugem letu kot vsaj eden od datumov veljave v pripadajočih knjižbah. Prav tako opozorilo, če niso vsi datumi veljave v knjižbah v istem koledarskem letu.