Verzija 27.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: popravek pri izvozu REK-1 za detaširane delavce.