Verzija 24.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: vgrajena možnost oblikovanja in izvoza obrazcev REK-1 za vrsto dohodkov 1190.