Verzija 23.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: popravljen izvoz REK-1 v primeru vrste dohodka 1004, ko plača ne dosega minimalne najnižje osnove za obračun prispevkov. Popravite izplačilno listo v analitičnih podatkih, da se razlika do minimalne plače vpiše tudi v postavko M08.