Verzija 21.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Knjiženje obračunov: Prilagoditev knjiženja v glavno knjigo in knjigo prihodkov in odhodkov posebnostim novih vrst dohodkov 1002 in 1004.
  • Izplačilne liste, Tiskanje: vgrajena možnost oblikovanja in izvoza obrazcev REK-1 za vrsti dohodkov 1002 in 1004 na podlagi testiranja prek testnih eDavkov.