Verzija 20.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: Obrazec 1-Zap/M pravilno sešteje 2 ali več izplačilnih list za istega zaposlenega. Mesečni krizni dodatek se upošteva kot dodatek k bruto plači, če je vpisan pod vrsto dohodka 1190 v eno od postavk Drugo-opis kot “Mesečni krizni dodatek”.