Verzija 09.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: Popravek! Pri vrstah dohodka 1002 in 1004 obračunani prispevki delojemalca znižujejo neto plačo.