Verzija 08.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: možnost popravka analitičnih podatkov za vrsti dohodkov 1002 in 1004.