Verzija 07.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: vgrajeni vrsti dohodka 1002 in 1004 za obračun plač v času epidemije.