Verzija 03.04.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: če je vneseno besedilo “Čakanje” v eno od postavk Drugo-opis v razdelku Delovni čas, akontacija bruto plače ter nadomestila v izplačilni listi, se število ur in znesek iz te postavke preneseta v postavko M02 v analitičnih podatkih.