Verzija 05.05.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: možnost izpisa podatkov o številu letnega, koriščenega in preostalega dopusta
    na izplačilni listi.