Verzija 14.05.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: popravek pri izvozu REK-1 za vrsti dohodka 1002 in 1004, ko znesek čakanja na delo ne dosega najnižje pokojninske osnove (program ni izvozil prispevka PIZ do razlike do najnižje osnove v breme delodajalca).