Verzija 18.05.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Knjiženje: popravek pri knjiženju izplačilnih list v glavno knjigo in knjigo prihodkov in odhodkov.