Verzija 12.06.2020

Plače in prispevki

  • Prilagoditev izplačilne liste z vrsto dohodka 1001 zahtevam ZIUOOPE.