Verzija 16.06.2020

Plače in prispevki

  • Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1.