Verzija 23.12.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: možnost vnosa vrste dohodka 1151 z obračunom davčnega odtegljaja tudi pri zneskih, nižjih od povprečne plače.