Verzija 22.12.2020

Plače in prispevki

  • Oblikovanje in tiskanje obrazcev 1-ZAP/M: dopolnitev (pravilen prenos božičnic z vrsto dohodka 1151 v obrazec 1-ZAP/M).