Verzija 05.01.2021

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Oblikovanje in izvoz REK-1: vpis podatka 0000 v polje A051 analitičnih podatkov pri izplačilu mesečnega kriznega dodatka po vrsti dohodka 1190.