Verzija 11.01.2021

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: krizni dodatek za 12/2020 se ne všteva v obrazec 1-ZAP/M.