Verzija 23.01.2020

Glavna knjiga, Knjiga prihodkov in odhodkov:

  • Tiskanje in izvoz bilanc/izkazov: možnost izvoza za leto 2019.
  • Prenos bilanc/izkazov v leto 2020.