Verzija 27.01.2020

Osnovna sredstva, Amortizacija:
Popravek pri vpisu rezultatov obračuna amortizacije v register (pri odpisanih OS se podatki niso vpisovali).