Verzija 08.01.2020

Šifranti, Osebna vozila:

  • Dodane postavke, veljavne od 01.07.2020 naprej.

Šifranti, Vzdrževani družinski člani:

  • Dodani oznaki B1 in B2.