Verzija 22.01.2024

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: vgrajeni postavki za obračun OZP.
  • REK-O: vgrajeni analitični podatki za obračun OZP.