Verzija 05.02.2024

Plače in prispevki

  • Obračun za zasebnika: vgrajeni postavki za obračun OZP.