Verzija 15.02.2024

Plače in prispevki

  • Oblikovanje UPN: odprava napake pri oblikovanju UPN za zdravstveno zavarovanje (pri nekaterih zaposlenih je program prišteval OZP, čeprav so opravičeni plačila).