Verzija 02.04.2024

Plače in prispevki

  • Šifranti, Pavšalni prispevki REK-O: Možnost samostojnega urejanja šifranta prispevkov.