Verzija 07.01.2024

Glavna knjiga, Knjiga prihodkov in odhodkov

  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: vgrajene bilance/izkazi za poslovno leto 2024.