Verzija 06.12.2023

Fakturiranje

  • Potrjevanje gotovinskih računov: podpora za Fursov javni ključ digitalnega potrdila za vzpostavitev TLS povezave, veljaven od 07.12.2023.

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: vgrajene postavke za Obvezni zdravstveni prispevek.