Verzija 07.11.2023

Plače in prispevki

  • Popravek pri obračunu in seštevku v postavkah A075 in A086 v analitičnem delu REK-O.