Verzija 13.09.2023

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: dopolnitev z možnostmi vnosa posebnih vrst izplačil po ZOPNN-F in ZIUOPZP.

Kliknite z desnim gumbom na posamezno prosto postavko pod Drugo-opis v razdelku Delovni čas, akontacija bruto plače in nadomestila.