Verzija 21.02.2023

Plače in prispevki

  • Obrazec REK-O: Možnost naknadnega vnosa datuma izplačila. Manjši popravki/dopolnitve pri oblikovanju REK-O.