Verzija 07.02.2023

Plače in prispevki

  • Obračun vrst dohodkov 2501-2519 je vključen v sklop dohodkov Drugi dohodki (18. člen ZPIZ-2).