Verzija 06.02.2023

Plače in prispevki

  • Obrazec REK-O: možnost tiskanja zbirnega dela obrazca.