Verzija 02.02.2023

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: avtomatsko kreiranje 2 zapisov za detaširane delavce v analitičnem zapisu pod M01-M10.
  • Kako pravilno vnesti izplačilno listo za detaširane zaposlene, piše v pomoči pod Primeri knjiženja, Plače in prispevki, Posebne vrste dohodkov.