Verzija 14.03.2023

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Obrazec REK-O: vgrajene postavke A054a in A054z, namenjene poročanju izplačil obdavčenih prejemkov, veljavne za izplačila od 01.04.2023
    naprej. Omogočen ločen izvoz obrazca REK-O glede na vnos postavke D11 v analitičnih podatkih.