Verzija 31.03.2023

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: vse ure in zneski pod Drugo-opis v razdelku Bruto plača se zajamejo v postavko M01.