Verzija 11.04.2022

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: popravek napake, ko je program znesek splošne olajšave zapisoval v analitične podatke pod D03 namesto pod D02.